Intagen JO-anmäler Norrtäljeanstalten

0:49 min

Justitieombudsmannen, JO, inleder en utredning efter en anmälan från en intagen på Norrtäljeanstalten.

Det var när den intagne, som har skolgång på anstalten, skulle skriva ut ett skolarbete som en av kriminalvårdarna tog pappren och läste. Vårdaren tyckte att det som den intagne skrivit var olämpligt.

Den intagne skriver i sin JO-anmälan att hen känner sig kränkt och att vårdaren inte hade rätt att göra så.

– Jag skriver om vad jag vill. Det är endast mellan mig och min lärare, skriver den intagne.

Den intagne föreslår också att skrivaren ska flyttas från vakternas rum till lärarrummet för att minska risken att det händer igen.

Norrtäljeanstalten har två månader på sig att svara.