Ökad frånvaro i Stockholms grundskolor

1:52 min

Antalet grundskoleelever i Stockholm med hög frånvaro har ökat med 28 procent på bara ett år. Det visar statistik från utbildningsförvaltningen som Dagens Nyheter har tagit del av.

Ökningen innebär att i snitt var tjugonde elev var borta mer än 20 procent av skoltiden i höstas.

– Frånvaro tenderar att vara ett varningsflagg för att man lider av psykisk ohälsa eller befinner sig i någon form av utanförskap. På längre sikt kan frånvaro i skolan även presidera kriminalitet, säger Martin Karlberg, forskare i didaktik vid Uppsala universitet. 

Skolorna med högst total frånvaro i Stockholms kommun finns i Farsta och på Östermalm. Lägst är frånvaron på Kungsholmen och i Älvsjö.

Martin Karlberg anser att bristen på anpassning för elever med speciella behov i skolan är en förklaring till den höga frånvaron.

– Anpassning i skolan är en viktig skolrelaterad orsak till frånvaro. Det borde avsättas mer pengar från politiskt håll för att motverka frånvaro i skolan, säger Martin Karlberg.