Eventuellt eldningsförbud på Valborg

1:13 min

Det råder stor brandfara och just nu avrådes eldning i hela Stockholms län. Beroende på vädret kan det ändras till ett totalt eldningsförbud på kort tid, lagom till Valborg.

Det råder extremt stor brandfara, med omfattande skogsbränder på flera platser i landet.

Länsstyrelsen avråder i dagsläget från eldning i hela länet, en rekommendation de ständigt tittar över och är beredda på att uppdatera baserat på vädret.

– Vi har en beredskap för att väldigt snabbt gå in och utfärda eldningsförbud, säger Torwald Snickars på länsstyrelsen i Stockholm om brandrisken under valborgshelgen.