Hårdare regler för elsparkcyklar ska klubbas

1:12 min

I dag ska Stockholms trafiknämnd besluta om nya regler för elsparkcyklar.
Det handlar bland annat om de 300 hotspots som visar var de ska få parkeras och hur fort de ska få köra.

Den senaste tiden har antalet elsparkcyklar ökat kraftigt i Stockholm, och många har kritiserat att de ofta parkeras så att de hindrar både gående och andra cyklister.

Synskadades Riksförbund har också varit kritiska eftersom elsparkcyklarna ofta är i vägen för synskadade.

Nu planerar Stockholms stad en frivillig uppgörelse med de bolag som hyr ut elsparkcyklar. I avtalet sägs bland annat att cyklarna ska placeras på särskilda parkeringsplatser, så kallade hotspots. Trafikkontoret skriver att det kan behövas upp till 300 sådana parkeringsplatser.

Staden vill också införa en hastighetsbegränsning, som innebär att på till exempel gågator ska elsparkcyklar inte få köra fortare än sex kilometer i timmen.

Nu ska politikerna i Stockholms trafiknämnd ta ställning till förslaget.
Men även om de säger ja kan staden inte tvinga elsparkcykeluthyrarna. För att det ska fungera måste uthyrarna frivilligt gå med på överenskommelsen.