Miljöexpert: Fartygstransporter kan äventyra dricksvatten

2:11 min

Planerna på ett nytt värmeverk ovanpå en gammal soptipp i Lövsta i Hässelby möter hård kritik. Trots att en mycket kritisk rapport gjordes för sju år sedan så det först nu som Naturskyddsföreningen fått vetskap om studien.

Maringeologen Ingemar Cato, professor emeritus i maringeologi, slår fast att staden valt en mycket olämplig plats för Lövstaverket. Marken där värmeverket ska byggas är en över 70 år gammal soptipp som är så förorenad att den inte duger för att bygga bostäder på, och på sjöbotten utanför har gifterna lagrats i bottensedimentet.

Men trots Ingemar Catos kraftiga kritik så märks rapporten enbart med en fotnot i Stockholm stads och energibolaget Stockholm Exergis underlag för byggplanerna. Den har därmed lyckats gå under radarn för de flesta som tagit del av kommunens handlingar.

Ingemar Cato, professor emeritus i maringeologi gjorde på uppdrag av Sveriges geologiska undersökningar (SGU) mätningar i sjöbotten utanför soptippen för sju år sedan. Resultatet visar på mycket höga halter tungmetaller och miljögifter i bottensedimentet.

Nivåerna av tungmetallerna kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink är bland de högsta i hela landet, visar mätningarna

– Om det giftiga bottenslammet rivs upp kan hela östra Mälaren slås ut som dricksvattentäkt. Det är är en mycket olämplig plats för trafik med lastbåtar, säger Ingemar Cato

I bottensedimentet vid Lövsta finns också höga halter av de ökända miljögifterna PCB och DDT. Slutsatsen blir enligt professor Ingemar Cato att allt bottensediment måste muddras bort – något som kan kosta åtskilliga miljoner, enligt Cato.

Risken är annars att gifterna kan virvlas upp av fartygspropellrarna och slutligen hamna i Mälarens dricksvattenintag.

Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) säger att hon tar rapporten på allvar och utesluter inte att det krävs att det muddras i området.

Här kan du läsa SGU-rapporten om gifterna