Skatteförslag kan drabba Nykvarns kommun

0:47 min

Ett nytt förslag på hur skattepengar ska fördelas mellan kommuner och landsting har lagts fram. Nykvarns kommun är en av kommunerna som då skulle få mindre pengar.

Enligt ett nytt förslag från regeringen ska systemet ändras för hur skattepengarna fördelas i kommuner och landsting.

Merparten av de kommuner som gett synpunkter på förslaget är positiva enligt remissvar som kommit in. Nykvarn kommun är en av de mindre kommunerna som växer i Stockholm som förlorar på det nya förslaget.

– Man borde i den nya kostnadsutjämningsutredningen ta hänsyn till de kostnader som är förknippade med tillväxt, säger Percy Carlsbrand, ekonomichef i Nykvarns kommun.