Friskoleägare mister tillstånd – skola i Rågsved kan stängas

1:32 min

Skolinspektionen har beslutat att dra tillbaka tillståndet att driva friskola för Elma School AB i Stockholm. Bolaget driver en grundskola i Rågsved med 272 elever.

Skolverksamheten har haft allvarliga brister en längre tid och det har även förekommit ekonomisk misskötsel, enligt Skolinspektionen.

Det innebär att skolans elever måste få plats i andra skolor nästa läsår.

Skolinspektionens beslut kan överklagas, men det gäller fram till domstol i så fall prövat frågan.