Ågesta kärnkraftverk rivs efter beslut av regeringen

1:43 min

Efter en långdragen process är striden över. Rivningen av Ågesta kärnkraftverk kan starta vid årsskiftet, vilket är en besvikelse för länsstyrelsen.

Ågesta var en forskningsanläggning men också Sveriges första kommersiella kärnkraftverk, som skulle ge fjärrvärme och el till Stockholmsförorten Farsta.

Redan efter tio år, 1974, stängdes anläggningen av säkerhetsskäl, men lämnades i princip intakt. Det gör Ågesta till en unik byggnad och enligt de som vill bevara anläggningen viktig, eftersom ännu inga kärntekniska anläggningar har bevarats av kulturhistoriska skäl.

Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv är byggnaden unik, säger Louise Schlyter, chef på enheten för kulturmiljö på länsstyrelsen i Stockholm, som arbetat för att bevara Ågesta.

Enligt kärntekniklagen har Vattenfall ett tvingande ansvar att riva kärnkraftanläggningar som inte är i drift och kulturminneslagen är inte utformad för att hantera den här typen av anläggningar.

Sven Ordéus är chef för BUND, den avdelning på Vattenfall som ansvarar för rivning av kärnkraftsverk. Enligt honom har det för Vattenfall varit en fråga om när och inte om Ågesta ska rivas.

– Nu pågår arbetet hos Mark- och miljödomstolen, och vi väntar på att domen ska tillkännages. Vi tror att det kan bli någon gång efter sommarsemestrarna, säger han.

Louise Schlyter på länsstyrelsen beklagar att regeringen tagit sin hand ifrån frågan om att bevara Ågesta som byggnadsminnesmärke, men hoppas att de två miljoner kronor som Riksantikvarieämbetet nu fått att förvalta för en slutdokumentation, ska blir så fullständig som möjlig.

Går allt enligt plan kan rivningen påbörjas vid årsskiftet.