NY STUDIE

Operation av delade magmuskler förbättrar livet

2:33 min

Operation ger kvinnor som lider av delade magmuskler en bättre livskvalitet. Det visar en ny studie som kan få stor betydelse för de nationella riktlinjer som nu tas fram.

För cirka en tredjedel av de kvinnor som varit gravida går magmusklerna som delat sig för att ge plats åt barnet, inte tillbaka. I dag är vården ojämlik för de drabbade av magmuskeldelning, så kallad rectus diastas, eftersom en del regioner beviljar operation och andra inte.

Petra Lundgren från Stockholm fick delade magmuskler efter två graviditeter:

– Jag hade en väldig värk i ryggen konstant, kunde inte röra mig, inte knyta mina skor.

I dag beviljar ett fåtal regioner de här kvinnorna operation, men de flesta inte.

Nationella riktlinjer är på väg och bland annat den här nya studien kommer vara vägledande för dem.

I studien har magmusklerna opererats ihop på 60 kvinnor, som inte hade blivit bättre med enbart träning. Tester gjordes på de som opererades, före - och ett år efter - operationen.

Anders Olsson, är läkaren bakom studien:

– Studien visade att i princip alla vi opererade fick en betydligt förbättrad bålfunktion, en förbättrad livskvalitet och minskade besvär med urininkontinens.

Och resultatet förvånade honom till viss del:

– Vi hade förväntat oss att se en viss förbättring, men vi blev nog lite förvånade att en så stor andel blev så mycket bättre, säger Anders Olsson.

De nationella riktlinjer som nu tas fram görs det på uppdrag av svensk kirurgisk förening. Anders Olsson som är med i arbetsgruppen som tar fram dem, hoppas att de blir vägledande för Socialstyrelsens rekommendationer. Men han påpekar att alla regioner har möjlighet till egna lokala riktlinjer och behandlingsprogram.

Petra Lundgren, som inte kunde knyta sina skor eller bära sitt barn, fick ett helt annat liv efter operationen:

– Jag mådde bra nästan direkt efter operationen. Väldigt snabbt efter operationen kunde jag lyfta och bära och leva normalt, säger hon.