Tonvis med gifter rensas från stadens förskolor

1:37 min

Sedan 2015 har 2,3 ton hormonstörande ämnen rensats ut från Stockholms stads förskolor – bland annat genom att gamla plastsaker bytts ut.

Från äldre plastsaker läcker hormonstörande och cancerframkallande ämnen ut. Särskilt små barn, som ofta stoppar saker i munnen och har liten kroppsmassa, kan påverkas av kemikalierna.

– Får man i sig farliga ämnen när man är liten så kan man bygga upp höga halter under livet, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholm.

En av de föräldrar som oroar sig för vilka hälsofarliga ämnen barn utsätts för är Liljeholmsbon Malin Nilsson, med en tvåårig dotter.

– Hemma brukar vi undvika plast i största möjliga mån, just för att man att hört att plast inte är speciellt miljövänligt och inte hälsovänligt heller. Så mina gamla Barbies får de inte använda, säger hon.

De senaste åren har medvetenheten ökat hos både allmänhet och politiker. Därför har Stockholms stad de senaste åren arbetat med att byta ut gamla plastsaker, som vilomadrasser och leksaker, på förskolorna.

Nu ska Stockholms stad anta en ny kemikalieplan med 49 punkter som ska göra hela staden giftfri.

– Vi har inrättat ett kemikaliecentrum. Då har vi personer som är ansvariga för upphandling och byggmaterial till exempel. De tittar på vilka ämnen som ska bort, säger Katarina Luhr (MP).