GÄNGSAMTAL

L, M och KD lämnar gängsamtal

1:55 min

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hoppar av de tvärpolitiska samtalen om åtgärder mot gängkriminaliteten. Men regeringen går vidare med en lista på 34 punkter.

– När det gäller vikten av en skärpt rättspolitik så står vi tyvärr väldigt långt ifrån varandra. Vi hade vår tiopunktslista. Regeringen var bara beredd att köpa tre eller fyra av de förslagen, säger Moderaternas talesperson Johan Forssell.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) beklagar att de tre partierna lämnat samtalen.

– Regeringen har verkligen ansträngt sig i syfte att komma överens men konstaterat att viljan inte riktigt funnits där från andra parter, säger han på en presskonferens.

Ett "gängpaket", en lista med 34 punkter, kommer att läggas fram i riksdagen, där det enligt Damberg finns stöd för förslagen.

– Det kommer att vara vägledande under den resterande mandatperioden, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Han uppger att C och L är beredda att diskutera insatserna inom ramen för budgetsamarbetet som partierna har.

En punkt är att straffreduktionen för unga vuxna ska avskaffas vid upprepad allvarlig brottslighet. Polisen ska få möjlighet att läsa krypterad kommunikation. Den ska också få bättre möjligheter att göra husrannsakan, och obligatorisk häktning ska bli möjligt för fler brott.

– Vi skärper också straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser, säger Damberg.

Straffansvar för falska uppgifter i polisförhör utreds.

Liberalernas talesperson Johan Pehrson kommenterar partiers avhopp så här:

– Vi kan konstatera att det inte finns någon grund för en bred överenskommelse.

Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin ser allvarligt på avhoppen.

– Jag hade hoppats på att vi hade kunnat enas kring de kraftfulla åtgärder som behövs mot gängvåldet, säger han till TT.

Kommer Centerpartiet att stanna eller hoppa av gängsamtalen?

– Det är för tidigt att säga, men de här samtalen byggde på att hitta en bred överenskommelse. Saknas de förutsättningarna finns det ingen mening att fortsätta samtalen, säger Hedin som ändå hoppas att de andra partierna kommer tillbaka till förhandlingsbordet.

Enligt Vänsterpartiets Mia Sydow Mölleby har förhandlingarna i alltför stor utsträckning handlat om straff i stället för förebyggande åtgärder.

– Det förslag som ligger nu är inte ett förslag vi vill ha. Det spelar ingen roll om man straffar de som begår brott om det hela tiden finns unga som är beredda att hoppa in i gängen i stället, säger hon.

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har deltagit i samtalen, som syftat till att enas om åtgärder mot gängkriminaliteten. Inför mötet i fredags hade regeringen med sig en lista på 30 förslag mot gängvåldet. Otillräckligt, ansåg flera partier, och mötet slutade i oenighet och återupptogs därför på lördagen.