Oförändrad skatt i Stockholm – men "stramare tider" väntar

1:34 min

Den grönblåa majoriteten presenterade budgeten för 2020 på onsdagen. Majoriteten flaggar för att stramare tider väntar. Men skattesatsen lämnas oförändrad.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) inledde med att säga att det väntar stramare tider för Stockholm och Kommunsverige, med en åldrande befolkning och dämpad konjunktur.

Minskade skatteintäkter ger stora utmaningar under 2020, enligt König Jerlmyr.

– Men trots avmattningen är skatten oförändrad nästa år, säger P4 Stockholms reporter Ulf Bungerfeldt.

Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) betonar att detta är en stram budget och säger att majoriteten därför valt att satsa på kärnuppdraget och nämnde sociala skyddsnät och särskilt stöd till elever.

– Vi arbetar på flera fronter, bland annat utökar vi hembesöksverksamheten för familjer i utsatta områden och vi inrättar en skyddsfond.

Oppositionen sågade budgeten och oppositionsborgarrådet Clara Lindblom (V) är starkt kritisk.

– En påse majskrokar har högre innehåll än den här budgeten. Tittar man på satsningar inom socialtjänst och äldreomsorg och förskola täcker de så kallade satsningarna inte ens pris- och löneökningar.

Några av satsningarna i budgeten för 2020:

  • Bland annat ska snöröjningen få tillskott med utökade kontroller och sopsaltning av trottoarer och gångbanor.
  • Efter att Stockholms bibliotek fått tuffa besparingskrav skjuter staden till 16 miljoner kronor – något oppositionsrådet Emilia Bjuggren kritiserat för att vara för lite.
  • Stadens avhopparverksamhet ska byggas ut, med bättre stöd till familjer som förlorat anhöriga i det dödliga våldet.
  • Stockholm satsar nästa år drygt 60 miljoner kronor på placeringar av barn och unga för att minska risken att dras in i kriminalitet.
  • Trafikkontorets tjänstemän ska enligt Stockholm Direkt få i uppdrag att utreda lämpliga platser in staden för att införa "låghastighetszoner" där maxhastigheten ska vara 20 km/h. 
  • Digitalisering inom äldreomsorgen, fler besök från ungdomar på vårdboenden och höjd peng för hemtjänsten, är några punkter som tidningen Mitt i listar.