Kris i Nacka – var femte lämnar socialtjänsten

1:45 min

Hög arbetsbelastning bland socialsekreterarna i Nacka har orsakat personalflykt. Facket varnar för att ärendehanteringen riskerar att bli rättsosäker.

Sedan 2014 har antalet barnärenden hos socialtjänsten i Nacka ökat med 60 procent – utan att antalet socialsekreterare blivit fler.

Arbetsbelastningen har varit hög i andra delar av socialtjänsten vilket lett till hög personalomsättning. Förra året valde var femte anställd att lämna socialtjänsten i Nacka.

Yvette Forssmark, ordförande för fackförbundet Vision i Nacka, vittnar om att situationen är ansträngd.

– Har du en hög arbetsbelastning så är det klart att saker kan missas. Om du känner att du hela tiden ligger på gränsen.

Kommunens lösning har varit att ta in inhyrda konsulter, något som facket menar förvärrat situationen.

Marie Ivarsson, tillförordnad socialdirektör i Nacka kommun, medger att personalomsättningen påverkat arbetsmiljön negativt.

– Akut löser man det med inhyrda socionomer men på sikt handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare, säger hon.