Södra länken öppen efter tidigare trafikolycka

0:26 min

På grund av en trafikolycka har samtliga infarter till Södra länken i riktning mot E4/E20 varit stängda under fredagsmorgonen. Men tio i åtta öppnades de upp igen.

Flera fordon var under fredagsmorgonen inblandade i en olycka i höjd med Åbyrondellen.

Trafikverket beslutade därför att stänga samtliga infarter till Södra länken i riktning mot E4/E20 vilket orsakade köbildning.

Men tio i åtta, ungefär en timme efter stoppet, började man öppna upp infarterna igen.