Fotbollsbuller på Boovallen prövas i högsta instans

1:21 min

Det blir en ny rättslig prövning om bullret från Boovallen i Nacka. Mark och Miljööverdomstolen tar upp målet. Det handlar om kommunen måste bygga bullerskydd kring fotbollsplanen för att grannarna inte ska störas.

Ljud från idrottande barn och ungdomar har skapat irritation bland grannar till fotbollsplaner i flera kommuner i länet.

Det har gjort att det blivit tuffare regler för hur mycket två planer får användas, dels i Sundbyberg och dels i Nacka.

Bullret från Boovallen i Nacka överklagades till Mark och miljööverdomstolen som på fredagen beslutade att ta upp frågan.

Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms fotbollförbund tycker det är bra att frågan om bullret från Boovallen prövas igen, men han vill även att reglerna kring hur mycket barns idrottande får låta ses över.