Birgit sökte vård för buksmärtor – bollades mellan mottagningar

1:29 min

Birgit Ekholm drabbades av svåra buksmärtor men bollades mellan närakut, gynakut och vuxenakut. Nu vill hon se mer utbildning för 1177-medarbetarna och bättre patientflöden på sjukhusen.

Mer av sjukvården i Stockholm flyttas från sjukhusen till närakuter och öppen- och primärvård – och som patient kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig.

Birgit Ekholm i Stockholm sökte hjälp för svåra buksmärtor men bollades runt.

– Det var jättesvårt. Jag sökte digital information och ringde till 1177, som hänvisade mig till närakuten. Efter att ha väntat där i tre timmar sa de att jag var på fel ställe.

Birgit fick en remiss till gynakuten på Södersjukhuset. Efter att ha väntat där i några timmar blev hon skickad till vuxenakuten.

– Man behöver utbilda 1177 så att de kan lära oss patienter hur vi ska göra och guida oss till rätt ställe.

Birgit Ekholm fick vänta i 17 timmar på akuten på Södersjukhuset för att få hjälp. Hon anser att patientflödena på sjukhusen måste bli bättre.

Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) svarar i ett mejl att hänvisningarna mellan vårdinrättningar ska förbättras och utbildningsinsatser lanseras.

Hon skriver också att sjukhusen behöver öppna fler vårdplatser och använda vårdplatserna effektivt, samt att akutmottagningarna får bättre förutsättningar i form av nya lokaler.