Stockholms stad backar om pengar till resursskolor

2:38 min

Det har blivit svårare för fristående resursskolor i Stockholm att få
extrapengar för elever med till exempel ADHD. Ansvarig chef på utbildningsförvaltningen har tidigare förnekat att beslut om avslag ökat, men nu ändras beskedet.

Helen Moqvist, enhetschef på utbildningsförvaltningen förnekade nyligen i en intervju i P4 Stockholm att besluten om avslag blivit fler.

– Det bilden känner jag inte igen, sa hon då.

Nu medger hon att avslagen faktiskt ökat, men att det finns orsaker bakom som måste analyseras närmare.

Utbildningsförvaltningen har i år avslagit betydligt fler ansökningar än tidigare år, visar granskning som P4 Stockholm gjort av stadens egna siffror.

I Stockholm finns flera fria resursskolor som tar sig an elever med
neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel ADHD och autism. På dessa resursskolor går i dag runt 600 elever.

Det så kallade tilläggsbeloppet är ett extra stöd, utöver den ordinarie skolpengen, som de här skolorna kan söka för att tillgodose de ökade behoven hos sina elever.

Nu visar Stockholms stads egen sammanställning att avslagen för tilläggsbelopp fördubblats och antalet så kallade C2X-beslut, som är ett sätt att se hur mycket pengar skolorna får, har sjunkit till hälften jämfört med för två år sedan.

Helen Moqvist på utbildningsförvaltningen bekräftar att siffrorna stämmer, och att orsaken är att bedömningarna de senaste åren har blivit stramare.

Christian Wettergren, aktiv i föräldraföreningen på resursskolan Luna är kritisk.

– Det är anmärkningsvärt att en hög tjänsteman i staden inte är noggrannare med avgörande fakta om stödet till de mest utsatta barnen, säger han.

– Nu väntar vi bara på att ansvariga politiker agerar så att resursskolorna kan överleva och fungera också framöver.