Målet: Var tionde Järfällabo ska bli miljösmart

1:47 min

Järfälla kommun vill få ner invånarnas miljöpåverkan rejält. Till år 2045 är målet att Järfällaborna i snitt ska släppa ut mellan ett och två ton koldioxid – mot dagens elva ton.

I Järfällas nya klimat- och energiplan målar kommunen med stora penseldrag upp hur utsläppen av växthusgaser ska bli mindre.

Förutom målet att få ner det genomsnittliga koldioxidutsläppet för varje kommuninvånare ska kommunens egna verksamheter, allt från transporter till uppvärmning av byggnader, vara helt fossilfria 2025.

Dessutom är ambitionen att minst tio procent av kommuninvånarna ska vara miljösmarta Järfällabor samma år.

– Vi har bland annat cykelkurser för nybörjare, för det är många invånare som inte kan cykla i dag, säger miljöstrategen Megha Huber.