Krypterad information

Signe ska hjälpa till med säker kommunikation

2:01 min

I år kommer alla landets kommuner, regioner och länsstyrelser att få ett nytt sätt att skicka information krypterat, alltså oläsbart för utomstående.

Det nya systemet för att skicka krypterad information kallas Signe.

Krypteringen är prövad och godkänd av Försvarsmakten och kostnaden på 40 miljoner kronor står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för.

– Tittar man på säkerhetsläget har det blivit ett högre hot mot Sverige, det säger man både från säkerhetspolisen och Försvarsmakten, säger signalskyddschef Pierre Ahlgren på länsstyrelsen i Västmanland.

I Stockholms län strävar signalskyddschef Göran Dalin efter att systemet ska vara infört innan sommaren.