Tveksamma effekter kring "allvarssamtal" med unga

1:49 min

Sedan ett år tillbaka ska alla unga förstagångsförbrytare i Stockholms stad ha ett så kallat allvarssamtal med socialtjänst och polis inom 48 timmar. Men effekten är svår att mäta, visar en ny utvärdering.

Staden ska ha samtal med unga när det rör sig om misstankar om mindre allvarliga brott som snatteri, olaga hot eller skadegörelse.

Fältassistenterna får samtalen när socialtjänsten får in en anmälan från polisen och de väljer att inte inleda en utredning.

Utvärderingen av allvarssamtal, som gjorts av socialförvaltningen, är inte entydigt positivt och visar bland annat att effekten av metoden är svår att mäta.

I Spånga-Tensta har fältassistenterna däremot upplevt flera positiva effekter. Under 2019 har fältassistenten Johanna Brixander och hennes kollegor i Spånga-Tensta utfört ett femtiotal allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar.

– Vi får en bättre relation till ungdomarna och deras föräldrar. Det har gett ringar på vattnet, säger Brixander.

En farhåga som lyfts i rapporten är att allvarssamtalen riskerar sluka för mycket av socialtjänstens resurser. Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson (L) håller inte med.

– Allvarssamtalen är inte så många per stadsdel. Att det skulle innebära att en massa andra barn och ungdomar ställs i kö har jag svårt att se och inget tyder på att det sker i de stadsdelar där det här fungerar bra, säger Jönsson.