Starbrink (L): Sjukvårdens flöden måste fungera bättre

1:00 min

Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) menar att sjukvården måste bli bättre på att hantera patientflöden för att minska trycket på länets vårdinrättningar.

– Det viktigaste tror jag är att få flödena ut i sjukhusets övriga avdelningar att fungera bättre, säger Starbrink och fortsätter:

– Jag vet att sjukhusen jobbar intensivt med att rekrytera sjuksköterskor men också med att hitta nya arbetssätt.

Hon nämner akut dagsjukvård som ett exempel där patienter får gå på utredningar på dagtid men sova hemma.

– Det fungerar förstås inte för alla patienter, patientsäkerheten måste sättas först, säger Anna Starbrink.