Var femte fordon förbjuds på Hornsgatan

1:59 min

Var femte fordon som passerar Hornsgatan i Stockholm förbjuds att köra där från och med från den 15 januari. Men det är tveksamt om polisen aktivt kommer att kontrollera förbudet.

Förbudet är det första i sitt slag och innebär att äldre bensin- och dieselbilar och lätta lastbilar som inte klarar utsläppsklassen Euro 5 förbjuds att köra där.

Uppskattningsvis 4 000 av de 24 000 fordon som trafikerar Hornsgatan förbjuds och hänvisas till alternativa resvägar. Alla får däremot korsa Hornsgatan.

Bilister riskerar 1 000 kronor i böter men det är tveksamt om det blir många som bötfälls då polisen signalerat att det inte är en prioriterad fråga.

– Polisen har sagt att det är ganska nedprioriterat att sätta dit bilister. De litar nog på att vi ska följa förbudet, säger reporter Henrik Olsson.

Den 1 juli 2022 förstärks kraven för miljözonen. Då ska dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla utsläppskraven för klassen Euro 6.

Här kan du kolla om din bil får köras på Hornsgatan