Nytt försök – sjukhusvård i hemmet för äldre i Roslagen

0:48 min

Ett mobilt team startas av vårdbolaget Tiohundra. Tanken är att ge äldre sjuka i Roslagen bättre vård.

Bakgrunden är den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre. Tanken är att sjuka ska kunna få motsvarande sjukhusvård i hemmet.

Teamet, som är ett försöksprojekt, bemannas av en läkare och en sjuksköterska från den geriatriska kliniken vid Norrtälje sjukhus. Vid behov kan till exempel dietist eller kurator följa med.