Stockholm rationaliserade bort 230 anställda

Stockholms stads omorganisition av gatu- och fastighetskontoret har lett till att antalet anställda minskat med 230 personer, visar en rapport från konsultfirman Solving Bohlin & Strömberg.

Det var förra hösten som Stockholms stad beslutade att dela gatu- och fastighetskontoret och i stället bilda tre nya förvaltningar - Markkontoret, Trafikkontoret och Fastighets- och Saluhallskontoret. Totalt är antalet anställda i de tre nya förvaltningarna alltså 230 personer färre än vid det gamla Gatu- och Fastighetskontoret.
Ett av syftena med omorganisationen var att rationalisera och minska antalet anställda.
Enligt konsultfirman blev den så kallade rationaliseringseffekten, alltså besparingen, 18 procent.