Kommuner hinner inte inspektera julborden

Restaurangmaten på årets julbord kommer på många håll i länet inte att kontrolleras av kommunerna. Flera kommuner som Radio Stockholm pratat med har fått prioritera bort tillsynen av julmaten eftersom det redan idag är för mycket att göra.

Anette Hjelte, livsmedelsinspektör i Nacka, säger till Radio Stockholm att de inte kommer att klara av att inspektera ett enda julbord i kommunen i år, eftersom de har fullt upp med att anpassa verksamheten till den nya livsmedellagstiftningen.

Samtliga sju kommuner som Radio Stockholm pratat med idag, däribland Sollentuna, Lindingö och Stockholm Stad kommer inte att göra stickprovskontroller för att kontrollera kvalitén på maten på julborden.

Och i nästan alla kommuner är anledningen densamma som Nacka kommun, att arbetet med den nya livsmedelslagsstiftningen tar all tid i anspråk.