Bidrag till landstingen för att minska sjukfrånvaron

Stockholms läns landsting kommer fram till år 2009 att få minst 50 miljoner årligen för att minska sjukfrånvaron i länet.

Regeringen har idag kommit överens med Sveriges kommuner och Landsting om en helt ny modell, som innebär att en miljard kronor kommer fördelas varje år för åtgärder för att minska sjukskrivningstalen. För Stockholms del innebär det ett fast belopp på 50 miljoner, plus ett rörligt belopp som beror på hur väl man lyckas minska antalet sjukskrivningar.

Det innebär alltså att bidraget från regeringen kan bli betydligt högre, hur mycket är dock för tidigt att säga.