Tonåringar tittar mycket på tv

Nästan var tredje barn mellan 10 och 18 år tittar på tv mer än tre timmar om dagen. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Cirka 18 procent ägnar mindre än en timme om dagen åt tv:n, medan 4-5 procent tittar mer än fem timmar.

Tittandet ökar när barnen blir tonåringar.

Det finns inga skillnader mellan pojkar och flickor, däremot tittar barn till ensamstående föräldrar mer än de som har två föräldrar hemma.