Judiska skola mister säkerhetsbidrag

Den judiska friskolan Hillelskolan i Stockholm riskerar i fortsättningen att bli utan kommunalt bidrag för olika säkerhetsinsatser som görs för att skydda skolans elever och personal. På grund av sin inriktning har det under perioder funnits en hotbild mot skolan.

Stockholm stad har sedan 2002 bidragit med 270 000 kronor per läsår för olika säkerhetsåtgärder.
Men nu anser utbildningsförvaltningen att bidraget ska stoppas, med motiveringen att en kommun inte har rätt att ge friskolor bidrag utöver skolpengen. Förvaltningen anser dessutom att säkerheten i det här fallet är en fråga för polisen.