Fp-krav kolla Stockholms broar

Trafikkontoret i Stockholm bör undersöka alla stadens broar för att se om de är i tillräckligt gott skick. Det föreslår folkpartisten Madeleine Sjöstedt i en skrivelse till Trafiknämnden.

Bakgrunden till förslaget är att det visat sig att både Norrbro och broar vid Slussen är i sämre skick än väntat. Madeleine Sjöstedt vill nu att alla broar ska undersökas, för att se om fler broar måste lagas omedelbart.