Delar av T-banans röda linje stängs i sommar

Tunnelbanans röda linje mellan Lijleholmen och Fruängen kommer att stängas etappvis helt för trafik mellan 8 maj och 20 augusti nästa år, sammanlagt 15 veckor.

Detta på grund av omfattande tekniska arbeten och underhåll.

Sträckan har funnits sen 1960-talet och är i stort behov av reparationer.

Därmed drabbas trängselskatteförsöket, som ju ska pågå ända till slutet av juli, av ännu en motgång.

Bussar ska ersätta tunnelbanetrafiken, men med det ökade antalet resenärer kan det ändå bli svårt att hålla samma tillgänglighet och kapacitet som i normala fall.