Alkohol på sjukhus fråga för regeringsrätten

Frågan om alkoholservering på vårdavdelningar på Danderyds sjukhus, är nu uppe i högsta instans.

Bolaget Sodhexo som ansökt om att få utöka sitt serveringstillstånd har överklagat kammarrättens dom till regeringsrätten.

Bolaget vill servera starköl och vin till maten på ett antal vårdavdelningar vid sjukhuset.