Förslag: Testa tyst asfalt på flera platser

Stockholms stad borde pröva så kallad tyst asfalt på ett par teststräckor runt om i staden. Det anser Stadsbyggnadskontoret. Folkpartisten Björn Ljung har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att tyst asfalt ska användas i stor skala i Stockholm.

I sitt yttrande över förslaget håller Stadsbyggnadskontoret med om att det vore värdefullt om trafikbullret i staden kunde minskas.

Men asfalten behöver testas ytterligare, eftersom det bland annat är oklart hur den klarar sig under lång tid, enligt kontoret.

Vägverket genomför just nu försök med tyst asfalt på en sträcka på E4:an i Botkyrka.