Ingen lågstrålande zon för elöverkänsliga

Botkyrka kommun anser sig inte kunna besluta om en lågstrålande zon där elöverkänsliga personer kan bosätta sig. Syftet med radio-, TV- och mobiltelefonsändare är ju att de ska täcka hela kommunen.

Möjligen kan man, enligt kommunstyrelsen, resonera med mobiloperatörerna så att de skärmar av sändarna i vissa riktningar.

Däremot tar Botkyrka på sig en större del av kostnaden för att sanera elöverkänsligas bostäder, enligt ett förslag som ska upp i fullmäktige i veckan.

För närvarande betalar kommunen 75 procent av kostnaden, men kommer nu att öka den till 85 procent. Maxbeloppet blir som tidigare 50 000 kronor.