Poliser som slog man får behålla jobben

De två poliser som slog en äldre man på en bensinmack i Botkyrka sommaren 2004, får behålla jobbet. I Svea hovrätt dömdes de båda polisena till böter för tjänstefel, men de friades från misshandel. Just att de inte dömdes för misshandel gör att Rikspolistyrelsens personalansvarsnämnd väljer att inte ge dem sparken.

Det var sommaren 2004 som de två polismännen slog den äldre mannen på en bensinstation i Botkyrka. Mannnen ville ha kontakt med poliserna och därför knackade han på polisbilens ruta. Men de båda poliserna kände sig hotade och efter att de klivit ur polisbilen började de slå honom med sina batonger.

Filmades av övervakningskamera
Fallet fick mycket uppmärksamhet eftersom en övervakningskamera tog bilder av händelseförloppet.

Svea hovrätt dömde de båda poliserna till 150 dagsböter för tjänstefel, men de friades från åtalspunkten om misshandel. Hovrätten ansåg att bilderna från övervakningskameran måste tolkas med stor försiktighet eftersom de togs med vissa tidsintervaller. Och vad som hände under tiden de olika bilderna togs kunde inte tolkas till polisernas nackdel, menade rätten.

Just att de båda poliserna friades från åtalspunkten om misshandel gör att Rikspolisstyrelsen personalansvarsnämnd väljer att inte ge dem sparken.

Personalansvarsnämnden tveksam
Men det är med stor tveksamhet som personalansvarsnämnden avstår från att ge de två polismännen sparken. I ett tidigare yttrande har personalansvarsnämnden sagt att poliserna av oaktsamhet har brukat våld på ett sätt som framstår som helt oacceptabelt.