Lotsprojektet fortsätter även 2006

Det blir en fortsättning på det så kallade lots-projektet, som syftar till att få missbrukare som vistas på Sergels torg i Stockholm i vård. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, landstinget och polisen och alla tre är nu överens om att fortsätta projektet, åtminstone under 2006 - men på sikt vill de ansvariga att det ska permanentas.

– Jag vill att det här ska bli en del av den ordinarie verksamheten, för det borde det vara, säger Birgitta Sevefjord, vänsterpartistiskt hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Det har det inte varit och det är därför vi har haft det här projektet. Men det har visat sig relativt framgångsrikt, åtminstone så här långt. Det är landstingets ansvar att se till att människor som behöver avgiftning omedelbart får det, fortsätter Birgitta Sevefjord.

Under totalt 34 kvällar förra året sökte polisen upp kända missbrukare på Sergels Torg, också kallat Plattan och erbjöd dem skjuts direkt till avgiftning. Nästan 200 personer fick frågan - 44 valde att anta erbjudandet. Av dem har 29 valt att få vidare behandling, enligt en ny utvärdering. De flesta missbrukarna kom in i projektet under hösten.

– Vi har jobbat på att få in missbrukarna även efter första kontakten om den har varit negativ och vi har inte gett oss, utan vi har fortsatt att fråga. Det har gett resultat, kanske tredje och fjärde gången, säger Ulf Johansson, tillförordnad chef för Citypolisen

Stockholms stad bär den största kostnaden för projektet. I år har staden avsatt tre miljoner kronor för att hjälpa stadsdelarna att betala för vården till missbrukarna och bekosta två så kallade lotsar. Lotsarnas uppgift är att hålla kontakt med de missbrukare som går in i projektet och helt enkelt lotsa dem genom vårdkedjan.

Socialborgarrådet, vänsterpartisten Margareta Olofsson hoppas i år kunna utöka projektet till att omfatta fler platser än Sergels torg.

– Det finns ju andra öppna drogarenor runt om i staden och jag hoppas ju att alla ställen ska kunna involveras och då, förhoppningsvis, så blir det ju fler också som är intresserade av att få komma iväg och få vård, säger Margareta Olofsson.