Stockholmarna betalar mycket statlig skatt

Stockholmarna står för en allt större del av den statliga skatten i Sverige. Det skriver Metro idag.

Dom boende i länet utgör en femtedel av landets befolkning men betalade under 2005 mer än en tredejedel av den statliga skatten.

Förklaringen är, skriver tidningen, är att Stockholm har fler höginkomsttagare, aktieägare och förmögna än övriga landet.