HD prövar inte misshandelsfall

Högsta domstolen, HD, beviljar inte prövningstillstånd för en polisman i stockholmsområdet som dömts för att ha hotat och förolämpat sin före detta sambo.

I hovrätten dömdes polismannen till tre månaders fängelse för förolämpning, tre fall av olaga hot och två fall av övergrepp i rättssak. Den domen står alltså fast i och med HD:s beslut.

Hovrätten motiverade straffet med att mannen troligen kommer att avskedas från sin tjänst som polis. Nu ska Rikspolistyrelsens personalansvarsnämnd besluta om polismannen ska få behålla sin tjänst eller inte.