Kraftigt underskott i Vantörs ekonomi

Stadsdelen Vantör i Stockholm gick med ett underskott på drygt 25 miljoner kronor förra året.

Underskottet beror framför allt på att utbetalningarna för socialbidrag, försörjningsstöd och äldreomsorg blivit större än beräknat.

Eftersom Vantör hade ett överskott med sig från 2004 så blir det slutgiltiga underskottet cirka 18 miljoner kronor.

Enligt Ewa Wettermark, ekonomichef i Vantör, vidtar stadsdelen nu flera åtgärder för att försöka undvika ett fortsatt underskott 2006.