Skolmiljön måste förbättras enligt ny rapport

Skolelever måste få en bättre arbetsmiljö. Smutsiga toaletter gör att elever undviker att gå på toaletten och stökiga matsalar att de hoppar över lunchen, skriver Barnombudsmannen Lena Nyberg i en ny rapport. Hon anser att vuxna måste bli bättre på att lyssna på vad barnen vill.

Enligt den rapport som Barnombudsmannen presenterat idag anser bara en femtedel av eleverna att alla vuxna i skolan lyssnar på dem och tar dem på allvar.

Bristerna i skolmiljön är många enligt rapporten. En fjärdedel av de flickor som tillfrågats i undersökningen uppger till exempel att de ibland håller sig en hel dag för att de inte vill använda skolans toaletter.

Skolmaten är ett annat problem - var tredje elev tycker inte om den mat som serveras och många tycker att ljudnivån är hög i matsalarna.

Det råder över huvud taget brist på platser i skolmiljön där eleverna kan gå undan och få lugn och ro, konstateras i rapporten.

Lena Nyberg menar att arbetsmiljölagen måste anpassas efter barns och ungas skolmiljö. Hon vill också se en ändring av de vuxnas attityder.

– När vi vuxna själva har bearbetat attityderna tror jag att väldigt många av de här frågorna kommer hamna på rätt plats, därför att barn och unga vet själva hur man vill ha det. Vi måste lära oss att lyssna till barn och unga för de har kloka förslag, säger Lena Nyberg.