Reklam riktad till barn anmäls

Konsumentföreningen i Stockholm har anmält flera direktreklam-företag till marknadsetiska rådet, för att de vänder sig till barn i sin marknadsföring.

Konsumentföreningen menar att företagen kringgår reglerna mot barnreklam genom att adressera reklamen till föräldrarna.

I ett pressmeddelande skriver man att erbjudandena är utformade på ett sätt som direkt ska fånga barnens uppmärksamhet, något som inte vara förenligt med god affärssed.