Omorganisationen av tingsrätterna försenas

Den planerade omorganisationen av tingsrätterna i Stockholms län kommer att försenas. Reformen som är planerad till årsskiftet har flyttats fram tre månader och kommer att genomföras först i april nästa år. Det har regeringen beslutat.

Förseningen beror på byggnadsarbeten med de nya tingsrätterna i Sollentuna och Flemingsberg.

Omorganisation innebär att Södra Roslags och Handens tingsrätter läggs ner, att Stockholms tingsrätt bantas hårt genom att Västerort och Söderort förs över till andra tingsrätter och att Lidingö förs över till Stockholm tingsrätt.