Tre kriminalvårdare smittade av tbc

Tre kriminalvårdare på Svartsjöanstalten i Ekerö kommun har blivit smittade av tbc. Smittan kommer troligen från en intagen på anstalten, enligt anstaltschefen Kristin Hemborg.

I höstas konstaterades att en intagen hade tbc, och efter det har drygt 30 personer, både personal och intagna testats för tuberkulos.

De smittade kan inte föra tbc-smittan vidare.