Förslag om regler mot sexistisk reklam antaget

Majoriteten i Stockholms kommunstyrelse ställde sig under onsdagen bakom förslaget att sexistisk reklam ska hållas borta från Stockholms gator och torg.

Förslaget innebär bland annat att staden ska se över om det går att införa någon sorts etiska regler i avtalen med de reklamföretag som använder stadens mark för reklam.

Förslaget innebär också att stockholmare ska få möjlighet att framföra synpunkter om reklamen - och att staden ska ansöka om att få sitta med i Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet röstade för förslaget - de borgerliga reserverade sig.