Klar dominans av män i Stockholm stads egna bolag

I Stockholms stadshus är det just nu en stor dominans av kvinnor på ledande politiska poster, men i de kommunala bolagen är det istället männen som styr.

Kvinnorna har blivit färre och idag är endast två av 18 kommunala bolagschefer i Stockholm stad kvinnor, skriver Svenska Dagbladet. De kvinnliga cheferna ligger också lägre rent lönemässigt.

Personalborgarrådet i Stockholm stad, socialdemokraten Roger Mogert medger att könsbalansen har försämrats i de kommunala bolagen och att det här är något som måste lösas.