Stora underskott i många stadsdelar

Flera stadsdelar i Stockholm redovisar stora underskott i budgeten för förra året. Det är framför allt kostnader för socialbidrag som blivit större än beräknat - nästan 67 miljoner kronor saknas.

Vantör i södra Stockholm är den stadsdel som har det största underskottet för socialbidrag, drygt 18 miljoner kronor. En orsak är att många arbetslösa invandrare tvingas leva på socialbidrag.

Vantör är en stadsdel med många invånare som står långt från arbetsmarknaden - det handlar till exempel om invandrare, men också om en grupp före detta missbrukare, enligt Lotta Stensö, sektionschef på stadsdelsförvaltningen i Vantör.

– Personer som kanske har missbrukat tidigare, där missbruket är ganska marginellt idag, som kanske har skador av det missbruket och som har svårt att fungera. Det är de personerna som kommer sist när en arbetsgivare anställer., säger Lotta Stensö.

Från och med förra året tillämpar Stockholms stad ett nytt system när det gäller hur medel för socialbidrag fördelas mellan stadsdelarna. Lotta Stensö tycker inte att Vantör har kompenserats tillräckligt för hur befolkningssammansättningen ser ut där, det är en förklaring till stora underskottet,  menar hon.

I år behöver Vantör spara 20 miljoner kronor på socialbidrag jämfört med förra året. En av de saker som ses över är så kallade extrabidrag för tandvård. Man överväger att bara bevilja bidrag för akut tandvård, säger Lotta Stensö. Hon befarar att det kan uppstå skillnader mellan vilken hjälp man får i olika stadsdelar.

– Det vill säga då man bara kan beviljas akut tandvård i Vantör och om man bor i en annan stadsdel, till exempel Östermalm, som får en ökad tilldelning så har man också råd att bevilja nödvändig tandvård. Det gör ju att det blir en segregation mellan stadsdelarna, säger Lotta Stensö, sektionschef på stadsdelsförvaltningen i Vantör.