Just nu

Trycket på LVM-hemmen allt hårdare

Landets LVM-hem, alltså behandlingshem för tvångsvård av missbrukare präglas ofta av överbeläggningar och hård påfrestning för både intagna och anställda. Ett exempel är Ekebylunds behandlingshem i Rosersberg i Sigtuna som de senaste månaderna ofta varit överbelagt.

Främsta orsaken till ökningen av intagna är regeringens 300-miljoners satsning på missbruksvård - kallad Kontrakt för livet - som kom 2005.

De kommuner som lovar att ge missbrukare en bra eftervård efter avslutad tvångsvård ska få ekonomisk ersättning.

Enligt Statens Institutionsstyrelse, SiS, har det medfört en markant ökning av kommunernas placeringar av missbrukare i tvångsvård på landets LVM-hem. Men de vårdplatser som finns motsvarar inte alls behovet.

Ända sen slutet på 80-talet har platserna på vårdhem tvärtom minskat - från som mest drygt 1000 behandlingsplatser - till dagens runt 300.

Idag är överbeläggningar snarare regel än undantag. Värst är läget på behandlingshem för kvinnor - exempelvis Runnagården i Örebro har tidvis haft nästan dubbelt så många intagna som platser, hemmet Lunden i Lund uppger sig ha 121 procents överbeläggning, och på Ekebylunds behandlingshem i Siguna är chefen Lars Aldén pressad och är bekymrad.

Han säger till Radio Stockholm att regeringens miljoner gör att kommunernas socialtjänster sedan tidigt i höstas köper missbruksvård som aldrig tidigare, men särskilt på behandlingshem för kvinnor har det inneburit allt större arbetsbörda.

På Ekebylunds behandlingshem, som har 24 vårdplatser har det varit fullbelagt, och ofta till och med överbelagt, ända sedan tidigt i höstas.

– Nu håller det snart inte längre, snart kroknar de anställda, säger Lars Aldén.

Carina, som bott på Ekebylund i sju veckor, vittnar om allt sämre stämning mellan de intagna, med dagliga konflikter och bråk.

Hon säger till Radio Stockholm att allt fler rymmer från behandlingshemmet, eller försöker begå självmord, och att det knappast förekommer någon egentligt behandling.

– Jag kallar det inte vård, jag kallar det förvaring, säger hon.