Fler taxilegitimationer dras in i Stockholm

Antalet taxilegitimationer som drogs in i Stockholm ökade med 16 procent förra året, jämfört med 2004. Totalt drog länsstyrelsen in 74 legitimationer.

För att länsstyrelsen ska dra in en taxilegitimation krävs i princip en fällande dom i ett brottsmål säger Rolf Björklund på länsstyrelsens trafikenhet till Radio Stockholm.

– Att allt fler legitimationer dras in beror på att vi har ett mycket bra samarbete med olika myndigheter som tillexempel polisen och försäkringskassan, säger Rolf Björklund.