Sifo: Ökat stöd för trängselskatt

Stödet för trängselskatt i Stockholm har ökat starkt sedan försöket startade i början av januari. Det visar en Sifoundersökning som presenteras i Svenska Dagbladet på lördagen. Enligt undersökningen vill var tredje invånare i Stockholms län att trängselskatten permanentas.

Andelen motståndare har minskat från 69 procent före försöket till 53 procent efter starten.

Sedan försöket inleddes har trafiken i Stockholms innerstad minskat med mellan 20 och 25 procent.