Höga halter av koppar i luften

En ny studie från miljöförvaltningen i Stockholms stad visar att överraskande höga halter av tungmetallen koppar i Stockholmsluften kommer från trafiken. Enligt studien har hela 90 procent, av de kopparhaltiga partiklarna sitt ursprung i slitage av bilens bromsar.

Enligt Arne Jonsson på miljöförvaltningen i Stockholms stad, finns det finns anledning att fundera kring hur innehållet i bilarnas bromsbeläggning kan regleras.