Algblomningar ska bort i Långsjön

Långsjön mellan Stockholm och Huddinge har under de senaste åren drabbats av kraftiga algblomningar. För att råda bot på detta drar nu Stockholm vatten igång ett projekt som går ut på att sänka fosforhalten i sjön.

– Den här höga fosforhalten, den har ju under många år nu faktiskt haft den effekten att vi får planktonblomningar varje sommar. På senare år har det faktiskt blivit värre, säger Bo Värnhed, limnolog på Stockholm vatten och wom arbetar med projektet.

De kraftiga algblomningarna i Långsjön orsakar inte bara problem på somrarna. På vintern, när algerna sjunker till botten och dör, leder det till syrebrist i vattnet och under vissa år har sjön haft problem med fiskdöd under vintrarna, berättar Bo Värnhed.

Långsjön har genom åren varit föremål för en mängd olika insatser å just nu pågår flera olika projekt som syftar går ut på att rena det vatten som kommer till sjön bättre.

Det projekt som Bo Värnhed arbetar med är lite annorlunda. Det syftar till att binda den fosfor som redan finns på botten i sjön. Det görs genom att man tillsätter en kemikalie, en sorts aluminiumförening, som också används på dricksvattenverken, enligt Bo Värnhed.

Projektet finansieras med pengar från den så kallade miljömiljarden från Stockholms stad. Insatsen är tänkt att göras under oktober i höst, och effekten kommer att märkas snabbt, säger han. Metoden har tidigare använts i sjön Flaten, med lyckat resultat.

– Det var förbluffande resultat. Från nästan lika elaka planktonblomningar där på somrarna, så har vi nu ett kristallklart vatten med 7-8 meters siktdjup. Det är helt fantastiskt egentligen för en sjö i stockholmsområdet, säger Bo Värnhed.

Vad tror du kommer bli resultatet i Långsjön?

– Vi förväntar oss kanske inte en lika kraftig effekt, men ändå att vi ska få slut på de blågröna algblomningarna, säger han.